Suomi.fi förnyas under året 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Service enligt tema / Miljö och natur / Miljöns tillstånd och individens hälsa / Vatten och vattnets kvalitet

Vatten och vattnets kvalitet

Klimatförändringen, ökande extrema väderleksfenomen och den globala befolkningstillväxten förutsätter lokala och globala lösningar på vattenfrågor.

Finlands miljöcentral följer med yt- och grundvattnets mängd och kvalitet. Information om vattnet behövs inom alla samhällets branscher, till exempel i jordbruket, industrin och trafiken. Också privatmänniskor behöver till exempel information om användningen av brunnsvatten.

Om vintrarna producerar Finlands miljöcentral dessutom uppgifter om tjälmängden, tjockleken på isarna och snöbelastningen på tak och på vårarna om översvämningssituationen. På sommaren får man information om temperaturerna på badvattnet. Över 300 observationsställen runtom i landet i insjöar och på havsområden förmedlar information för uppföljning av spridningen av blåalger. Även medborgarna kan meddela observationer av blåalger.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.