Förstasidan / Service enligt tema / Miljö och natur / Miljöns tillstånd och individens hälsa

Miljöns tillstånd och individens hälsa

Miljöfaktorer inverkar på människans hälsa. En del miljöfaktorer är naturliga, så som solstrålning. En del är resultatet av människornas handlingar, som till exempel trafikbuller och -utsläpp. Dålig kvalitet på inomhus- och utomhusluften kan ta sig uttryck till exempel som mottaglighet för luftvägsinfektioner.

Miljöns tillstånd uppföljs av myndigheterna och även av forskningsinstitut, universitet och organisationer inom området. Meteorologiska institutet och kommunerna följer med luftkvaliteten. Strålningen i livsmiljön följs upp av Strålsäkerhetscentralen och Meteorologiska institutet.

Miljöhälsovården har i uppgift att sörja för att det inte finns några för hälsan skadliga faktorer i livsmiljön.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 08.10.2014
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret