Förstasidan / Service enligt tema / Miljö och natur / Miljö- och naturvård / Skydd av arter

Skydd av arter

Målet  med artskyddet är att bevara ursprungliga och etablerade arters livskraftiga stammar. En art är hotad om dess naturliga fortbestånd i Finland är i fara. Endast omkring en tredjedel av alla arter av organismer i Finland är så väl kända att det har varit möjligt att uppskatta om de är hotade.

En hotad art kan fridlysas. Det är förbjudet att plocka, skära av, gräva upp, förflytta eller förstöra fridlysta växter. Det är inte tillåtet att fånga eller döda fridlysta djur, och man får inte ta fågelägg eller flytta på fågelbon.

Olika naturtyper skyddas i syfte att trygga naturens mångsidighet och bevara arternas livsmiljöer. I Finland finns det nio skyddade naturtyper. Till exempel bestånd av ädelträd, lövängar, sandstränder och hassellundar är skyddade.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.