Suomi.fi förnyas under sommaren 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Service enligt tema / Miljö och natur / Miljö- och naturvård / Lagstiftning och tillstånd

Lagstiftning och tillstånd

Alla åtgärder som kan förändra eller förstöra miljön kräver i allmänhet tillstånd av myndigheterna. Såväl medborgare som företag behöver tillstånd. De kommunala miljömyndigheterna, regionförvaltningsverken (RFV) och ELY-centralerna ger råd i tillståndsfrågor.

Miljövården i Finland styrs genom lagstiftning. Under EU-medlemskapet har Finlands miljölagstiftning harmoniserats med den gemensamma europeiska lagstiftningen.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.