Förstasidan / Service enligt tema / Miljö och natur / Miljö- och naturvård / Lagstiftning och tillstånd

Lagstiftning och tillstånd

Alla åtgärder som kan förändra eller förstöra miljön kräver i allmänhet tillstånd av myndigheterna. Såväl medborgare som företag behöver tillstånd. De kommunala miljömyndigheterna, regionförvaltningsverken (RFV) och ELY-centralerna ger råd i tillståndsfrågor.

Miljövården i Finland styrs genom lagstiftning. Under EU-medlemskapet har Finlands miljölagstiftning harmoniserats med den gemensamma europeiska lagstiftningen.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 17.06.2014
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret