Suomi.fi förnyas under sommaren 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Service enligt tema / Miljö och natur / Miljö- och naturvård

Miljö- och naturvård

Förebyggande av skador står i fokus i miljöskyddet.  Metoderna utgörs av lagstiftning, ekonomisk styrning, tillståndsförfaranden, frivilliga åtgärder och främjande av miljömedvetenheten.

Bevarandet av naturens mångfald är en hörnsten för all naturvård. I nationalparkerna har hotade växter och djur bättre existensmöjligheter.
Var och en kan själv inverka på livsmiljöns tillstånd. En viktig faktor i det här arbetet är konsumtionsvanorna och bearbetande av dem i en mer miljövänlig riktning. Naturvården har starkt stöd bland medborgarna.

Miljöministeriet svarar för verkställande av miljöpolitiken. Finlands miljöcentral (SYKE) undersöker fenomen i anslutning till förändringar i miljön och utvecklar lösningar för att hantera förändringarna.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas (NTM) ansvarsområden för miljö och naturresurser sörjer för miljöfrågor på sina områden. Vissa NTM-centraler sköter också riksomfattande specialuppdrag, till exempel miljösamarbete i arktiska områden, bullerbekämpning eller skydd av saimenvikaren. Regionförvaltningsverkens (RFV) ansvarsområden för miljötillstånd behandlar och avgör tillståndsärenden enligt miljöskyddslagen och vattenlagen. Kommunerna svarar för lokal miljövård och övervakning samt avgör miljötillstånd för små anläggningar.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.