Förstasidan / Service enligt tema / Miljö och natur / Miljö- och naturvård

Miljö- och naturvård med ämnesord vatten och avlopp

Förebyggande av skador står i fokus i miljöskyddet.  Metoderna utgörs av lagstiftning, ekonomisk styrning, tillståndsförfaranden, frivilliga åtgärder och främjande av miljömedvetenheten.

Bevarandet av naturens mångfald är en hörnsten för all naturvård. I nationalparkerna har hotade växter och djur bättre existensmöjligheter.
Var och en kan själv inverka på livsmiljöns tillstånd. En viktig faktor i det här arbetet är konsumtionsvanorna och bearbetande av dem i en mer miljövänlig riktning. Naturvården har starkt stöd bland medborgarna.

Miljöministeriet svarar för verkställande av miljöpolitiken. Finlands miljöcentral (SYKE) undersöker fenomen i anslutning till förändringar i miljön och utvecklar lösningar för att hantera förändringarna.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas (ELY) ansvarsområden för miljö och naturresurser sörjer för miljöfrågor på sina områden. Regionförvaltningsverkens (RFV) ansvarsområden för miljötillstånd behandlar och avgör tillståndsärenden enligt miljöskyddslagen och vattenlagen. Kommunerna svarar för lokal miljövård och övervakning samt avgör miljötillstånd för små anläggningar.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 17.10.2014
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret