Suomi.fi förnyas under sommaren 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Service enligt tema / Miljö och natur / Miljö- och naturvård / Byggnadsarv och kulturmiljöer

Byggnadsarv och kulturmiljöer

Med kulturmiljö avses den helhet som bildas av byggnader, landskap och fornlämningar. Kulturmiljön omfattar även bland annat vägar, broar och fyrar. Kulturmiljöer ska användas och vårdas, och de är skyddade genom lag.

Centrala lagar är markanvändnings-, byggnads- och naturskyddslagarna, lagen om skyddande av byggnadsarvet samt internationella konventioner och rekommendationer. Vissa byggnader eller byggda områden kan skyddas genom en särskild byggnadsskyddslag, men i allmänhet skyddas landskapet och byggnadsarvet genom kommunal planering. Skyddet av kulturmiljöer inbegriper även den evangelisk-lutherska  kyrkolagen och lagen om ortodoxa kyrkan samt lagen om fornminnen.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.