Suomi.fi förnyas under sommaren 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Service enligt tema / Miljö och natur

Miljö och natur med ämnesord miljörisker

Alla bär ansvar för miljön och skyddandet av den. Förebyggande av skador står i fokus i miljöskyddet. Det krävs tillstånd för åtgärder som förändrar eller förstör miljön. Utsläpp och strålning undersöks och uppmäts. Om de är till eventuell skada för människor, djur eller miljön, informerar myndigheterna om saken.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

 • Hela landet

 • Miljövård  länk
  Miljövårdens uppgift. Metoder att styra miljövården.
  Miljöministeriet MM
 • Ansökan om miljötillstånd  blankett
  Allmän ansökan om miljötillstånd. Tillstånd ansöks för sådan verksamhet, som orsakar fara för förorening av miljön. Ansökan skickas till den tillståndsmyndighet som fastställs i miljöskyddsförordningen.
  Miljöförvaltningen
 • Klimat och luft  länk
  Information om klimatförändringens orsaker och verkan.
  Miljöförvaltningen
 • Anmälan om sanering av förorenad mark  blankett
  På vissa villkor kan marksanering utföras på ett förorenat område eller förorenade marksubstanser avlägsnas för leverans till ett annat ställe för behandling. Anmälan görs till den regionala miljöcen-tralen.
  Miljöförvaltningen
 • Algaktuellt  länk
  På sommaren veckovis information om observationer av blågröna alger i insjövattnen och i havsområdena. Information om identifiering av blågröna alger, anvisningar om åtgärder i händelse av att blågröna alger påträffas.
  Finlands miljöcentral SYKE
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.