Förstasidan / Service enligt tema / Lag och rättsskydd / Rättsskydd

Rättsskydd

Precis som medborgarna, bör även myndigheterna följa lagen. Var och en har rätt att få information om myndigheternas offentliga handlingar. Alla handlingar är offentliga ifall de inte separat stadgats som sekretessbelagda.

Vid misstanke om att en myndighet har handlat lagstridigt och om kontakter med myndigheten inte har löst ärendet kan vem som helst framställa klagomål hos justitiekanslern eller riksdagens rättsombudsman. Justitiekanslern och ombudsmannen kan ändå aldrig samtidigt behandla ett ärende.

Konsumentombudsmannen, jämställdhetsombudsmannen, dataombudsmannen, barnombudsmannen, diskrimineringsombudsmannen och konkursombudsmannen övervakar att lagen följs inom sina respektive specialområden.

Konsumentombudsmannen övervakar bland annat lagenlighet inom marknadsföring och utfärdar vid behov förbud mot lagstridig marknadsföring. Undervisnings- och kulturministeriet svarar för utvecklingen av upphovsrättsliga ärenden. I frågor som gäller upphovsrätten ger branschorganisationerna råd och hjälp.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.