Förstasidan / Service enligt tema / Lag och rättsskydd / Rättegång och brottmål / Rättegång

Rättegång

Tingsrätterna behandlar brotts-, tviste- och ansökningsärenden. Ärenden behandlas av en tingsdomare och i mer omfattande fall även av lekmannamedlemmar, det vill säga nämndemän. Nämndemännen är kommuninvånare som utses av kommunfullmäktige. Partiernas maktförhållanden i fullmäktige påverkar utnämningarna, men nämndemannen representerar inte något parti.

Ärenden behandlas antingen i sammanträde eller i kansliförfarande då avgörandet görs endast på basis av handlingar. I rätten hörs också vittnen och eventuella experter. Rätten kan avgöra ett ärende genast muntligt eller senare skriftligt.

Vid tvistemål heter parterna kärande och svarande. Tvistemålet blir anhängigt när en skriftlig stämningsansökan, som käranden har skickat, mottas av tingsrättens kansli.

Parterna i ett brottmål är förutom åklagaren också den åtalade och offret, det vill säga målsäganden. Då åklagaren har gjort en stämningsansökan och lämnat in den till rätten, börjar rätten att behandla brottmålet.

Ansökningsärenden avgörs i allmänhet av tingsrättens kansli utan förhandling vid sammanträde. Förvaltningsdomstolen avgör i allmänhet ärenden skriftligt, men det är också vanligt med muntlig behandling och syneförrättning.

Tingsrätterna uppbär rättegångsavgifter för behandling av tvistemål och ansökningsärenden.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.