Förstasidan / Service enligt tema / Lag och rättsskydd / Lagar och förordningar / Europeiska unionens lagstiftning

Europeiska unionens lagstiftning

Genom ett flertal ömsesidiga avtal har Europeiska unionens medlemsstater överlåtit en del av sin självstyrelserätt till Europeiska unionens gemensamma förvaltningsorgan. Med stöd av dessa avtal påverkar EU:s lagstiftning all nationell lagstiftning i medlemsländerna samt medborgarnas vardagsliv på området. EU:s lagstiftning består av förordningar, direktiv och rekommendationer.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.