Förstasidan / Service enligt tema / Lag och rättsskydd / Konsumentskydd / Konsumenternas rättigheter och turism

Konsumenternas rättigheter och turism

Semesterresor kan inställas på grund av många orsaker eller om semestermålets nivå inte motsvarar löftena. De vanligaste problemen är brister i semestermålet. Resebyråns eller hotellets representant ska genast informeras om bristerna. Om denne inte rättar till situationen, är det möjligt att med stöd av konsumentskyddslagen kräva kompensation senare.

Då man bokar en flygresa är det en god idé att vara beredd på eventuella sjukdomsfall. För flygresor gäller strikta överförings- och annulleringsrättigheter, när det gäller de förmånligaste biljetterna är de svaga. Med tanke på att man kan insjukna lönar det sig att ta en reseförsäkring som täcker också annulleringar på grund av sjukdomsfall.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.