Förstasidan / Service enligt tema / Lag och rättsskydd / Konsumentskydd / Konsumenternas rättigheter

Konsumenternas rättigheter

I tvister mellan konsumenter och företag ska konsumenten i första hand ta upp ärendet med företaget, och parterna ska sträva efter att avgöra ärendet genom förhandlingar. Om detta inte leder till resultat ger konsumentrådgivningen råd och information om konsumentens rättsliga ställning. Vid behov kan konsumentrådgivaren hjälpa till och förlika i tvister mellan parterna.

Konsumentombudsmannen övervakar att konsumentskyddslagarna och konsumenternas intressen beaktas. Tvister mellan konsumenter och företag kan lösas vid konsumenttvistenämnden.

En affär mellan två privatpersoner omfattas inte av konsumentskyddslagen utan av köplagen. Köparen ska först påpeka felet för säljaren. Om klagomålet inte ger resultat kan köparen föra ärendet till tingsrätten.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 20.10.2014
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret