Förstasidan / Service enligt tema / Lag och rättsskydd / Konsumentskydd / Konsumenternas rättigheter

Konsumenternas rättigheter

I tvister mellan konsumenter och företag ska konsumenten i första hand ta upp ärendet med företaget, och parterna ska sträva efter att avgöra ärendet genom förhandlingar. Om detta inte leder till resultat ger konsumentrådgivningen råd och information om konsumentens rättsliga ställning. Vid behov kan konsumentrådgivaren hjälpa till och förlika i tvister mellan parterna.

Konsumentombudsmannen övervakar att konsumentskyddslagarna och konsumenternas intressen beaktas. Tvister mellan konsumenter och företag kan lösas vid konsumenttvistenämnden.

En affär mellan två privatpersoner omfattas inte av konsumentskyddslagen utan av köplagen. Köparen ska först påpeka felet för säljaren. Om klagomålet inte ger resultat kan köparen föra ärendet till tingsrätten.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret