Förstasidan / Service enligt tema / Lag och rättsskydd / Konsumentskydd

Konsumentskydd

Konsumentskyddslagstiftningen tryggar konsumentens rättigheter. Om en köpt vara eller tjänst är bristfällig bör man först kontakta försäljaren. Om meningsskiljaktigheterna inte går att lösa eller om man behöver ytterligare information för att fatta beslut, är det i första hand konsumentrådgivningen som erbjuder hjälp. Tvister löses vid en konsumenttvistenämnd som specialiserat sig i synnerhet på konsumentärenden.

Konkurrens- och konsumentverkets och konsumentombudsmannens uppgift är att trygga konsumentens ekonomiska, rättsliga och hälsorelaterade ställning och att genomföra konsumentpolitiken. Konsumenteuropa i Finland som verkar inom Konkurrens- och konsumentverket bistår med hjälp i frågor om gränsöverskridande handel.

Konsumentombudsmannen ser till att lagstiftning som gjorts till skydd för konsumenten iakttas.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.