Suomi.fi förnyas under sommaren 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Service enligt tema / Lag och rättsskydd

Lag och rättsskydd

Individens grundläggande rättigheter tryggas i grundlagen. Lagarna stiftas av den folkvalda riksdagen. Var och en som har fyllt 18 år har rösträtt i statliga och kommunala val.

Medborgarna och myndigheterna är skyldiga att följa lagen. Oberoende domstolar avgör tvistemål och brottmål.

Finlands nationalspråk är finska och svenska som medborgarna har rätt använda då de är i kontakt med myndigheterna. Medborgarnas privatliv, heder och hem är tryggade genom grundlagen. Det är inte tillåtet att utan lov läsa eller avlyssna ett meddelande som en annan person har mottagit.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.