Förstasidan / Service enligt tema / Lag och rättsskydd / Datasekretess och personuppgifter / Personuppgifter och namn

Personuppgifter och namn

Personuppgifter är all sådan information som kan anknytas till en person eller dennas familj. Sådana uppgifter är till exempel namn, personnummer och adress.

Personbeteckningen är densamma livet ut. En finsk medborgare som fötts i Finland eller utomlands får personbeteckningen på basis av sin födelseattest. Ett barn som fötts i Finland får personbeteckningen automatiskt efter att sjukhuset meddelat befolkningsdatasystemet om födelsen. En finsk medborgare som fötts utomlands får personbeteckning genom att förete födelseattest på magistraten. En utlänning som vistas permanent eller långvarigt i Finland får en personbeteckning från magistraten. Magistraten sköter också namnändringar.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 13.09.2014
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret