Förstasidan / Service enligt tema / Lag och rättsskydd / Datasekretess och personuppgifter / Personuppgifter och namn

Personuppgifter och namn

Personuppgifter är all sådan information som kan anknytas till en person eller dennas familj. Sådana uppgifter är till exempel namn, personnummer och adress.

Personbeteckningen är densamma livet ut. Den kan bytas ut endast av vägande skäl, till exempel könskorrigering eller straffrättsligt skydd av vittnen. En finsk medborgare som fötts i Finland eller utomlands får personbeteckningen på basis av sin födelseattest. Ett barn som fötts i Finland får personbeteckningen automatiskt efter att sjukhuset meddelat befolkningsdatasystemet om födelsen. En finsk medborgare som fötts utomlands får personbeteckning genom att förete födelseattest på magistraten. En utlänning som vistas permanent eller långvarigt i Finland får en personbeteckning från magistraten. Utlänningar som behöver ett uppehållstillstånd kan anhålla om en finländsk personbeteckning samtidigt när de ansöker om sitt första uppehållstillstånd.

En person med hemort  i Finland och som har registrerats i det finländska befolkningsdatasystemet kan ändra sitt för- och efternamn i Finland. Beroende på situation görs namnändringen i form av antingen ansökan eller anmälan  till magistraten.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.