Förstasidan / Service enligt tema / Lag och rättskydd / Val och påverkan

Val och påverkan med ämnesord markanvändning

Var och en som senast på valdagen fyllt 18 år har rätt att rösta i statliga och kommunala val. Rösträtten är allmän och lika. Det går att rösta på valdagen eller genom förhandsröstning. Valen är hemliga: ingen får veta hur väljaren använt sig av sin rösträtt. Såväl partier som grupper av röstberättigade kan ställa upp kandidater.

I Finland kan det därtill ordnas statliga och kommunala rådgivande folkomröstningar.

Utöver röstning och kandidering i val finns även flera andra påverkningskanaler, man kan till exempel delta i medborgarorganisationers och partiers verksamhet eller i samhällsdebatten samt följa med beslutsfattandet.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 14.01.2014
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret