Förstasidan / Service enligt tema / Lag och rättskydd / Rättsskydd / Diskriminering

Diskriminering

Medborgare får inte behandlas olikvärdigt på grund av kön, sexuell läggning, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsa, handikapp eller någon annan motsvarande orsak.

Jämställdhetsombudsmannen övervakar jämställdheten mellan könen. Minoritetsombudsmannen främjar etniska minoriteters och utlänningars ställning och likvärdighet utanför arbetslivet i Finland. Diskrimineringsnämnden behandlar etnisk diskriminering i vardagen. I ärenden som handlar om oförrätt kan man ansöka om behandling hos nämnden.

Diskriminering i arbetslivet behandlas av ansvarsområdet för arbetarskyddet i regionförvaltningsverket. Man kan vända sig till ansvarsområdet för arbetarskyddet om man anser sig ha blivit utsatt för diskriminering i arbetet eller vid anställning.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 06.02.2014
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret