Förstasidan / Service enligt tema / Lag och rättskydd

Lag och rättskydd med ämnesord arbetsliv

I grundlagen tryggas individens grundläggande rättigheter: alla är lika inför lagen, alla har rätt att framföra sina åsikter offentligt, alla har rätt att tro eller låta bli att tro, alla får ordna sammankomster, alla har rätt att välja var de vill bo och alla får röra sig fritt. Var och en som har fyllt 18 år har rösträtt i statliga och kommunala val.

Finlands nationalspråk är finska och svenska som medborgarna har rätt använda då de är i kontakt med myndigheterna. Medborgarnas privatliv, heder och hem är tryggade genom grundlagen. Det är inte tillåtet att utan lov läsa eller avlyssna ett meddelande som en annan person har mottagit.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 18.06.2014
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret