Förstasidan / Service enligt tema / Kultur och kommunikation / Kultur och konst / Litteratur och film

Litteratur och film

Den finska och finlandssvenska litteraturhistorien presenteras i öppna webbtjänster. Om äldre finländsk litteratur kan man läsa i webbavsnittet om Helsingfors universitet.

Finlands filmstiftelse stöder och utvecklar produktionen och distributionen av finländsk film. Stiftelsen styrs av undervisnings- och kulturministeriet.

Det finns en öppen databas om den finländska filmhistorien.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.