Suomi.fi förnyas under sommaren 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Service enligt tema / Kultur och kommunikation / Kultur och konst / Litteratur och film

Litteratur och film

Den finska och finlandssvenska litteraturhistorien presenteras i öppna webbtjänster. Om äldre finländsk litteratur kan man läsa i webbavsnittet om Helsingfors universitet.

Finlands filmstiftelse stöder och utvecklar produktionen och distributionen av finländsk film. Stiftelsen styrs av undervisnings- och kulturministeriet.

Det finns en öppen databas om den finländska filmhistorien.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.