Förstasidan / Service enligt tema / Kultur och kommunikation / Kultur och konst / Litteratur och film

Litteratur och film

Den finska och finlandssvenska litteraturhistorien presenteras i öppna webbtjänster. Om äldre finländsk litteratur kan man läsa i webbavsnittet om Helsingfors universitet.

Finlands filmstiftelse stöder och utvecklar produktionen och distributionen av finländsk film. Stiftelsen styrs av undervisnings- och kulturministeriet.

Det finns en öppen databas om den finländska filmhistorien.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 18.10.2014
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret