Suomi.fi förnyas under sommaren 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Service enligt tema / Kultur och kommunikation / Kommunikation / Post och tidningar

Post och tidningar

För posttjänsterna ansvarar postföretaget som ägs av staten. Postverksamheten regleras av lagen om posttjänster. Enligt lagen skall det vara möjligt att sända och motta post på rättvisa villkor i hela landet och till rimliga kostnader. Posten till medborgare i glesbygdsområden och rörelsehämmade medborgare sköts genom specialarrangemang.

En stor del av alla beställda dagstidningar delas ut via Postens tidigutdelning under natten och tidiga morgonen. Dagstidningar delas också ut av utdelningsbolag.

Kommunikationsministeriet och Kommunikationsverket tillhandahåller information och instruktioner om agerandet i konflikter avseende postärenden.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.