Förstasidan / Service enligt tema / Kultur och kommunikation / Kommunikation / Post och tidningar

Post och tidningar

För posttjänsterna ansvarar postföretaget Itella, tidigare Posten Finland, som ägs av staten. Postverksamheten regleras av lagen om posttjänster. Enligt lagen skall det vara möjligt att sända och motta post på rättvisa villkor i hela landet och till rimliga kostnader. Posten till medborgare i glesbygdsområden och rörelsehämmade medborgare sköts genom specialarrangemang.

Största delen av alla beställda dagstidningar delas ut via Postens tidigutdelning under natten och tidiga morgonen. Dagstidningar delas också ut av utdelningsbolag.

Kommunikationsministeriet och Kommunikationsverket tillhandahåller information och instruktioner om agerandet i konflikter avseende postärenden.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 21.10.2014
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret