Suomi.fi förnyas under sommaren 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Service enligt tema / Kultur och kommunikation / Kommunikation

Kommunikation

Masskommunikationsfältet i Finland består av elektroniska och tryckta medier. Rundradion (YLE), som är ett statsägt aktiebolag, handhar masskommunikation via tv, radio och Internet som finansieras med offentliga medel.

I Finland utges riks-, region- och lokaltidningar samt politiska dags- och veckotidningar. Det finns tusentals tidskrifter. Här finns bland annat kommersiella tidskrifter samt tidskrifter som anknyter till hobbyer och organisationer. Webbtidningar utges av medieföretag, föreningar och andra sammanslutningar.

Mediebranschens självregleringsorgan Opinionsnämnden för massmedier (ONM) har i uppgift att tolka om medierna har följt god journalistisk sed. Vem som helst som anser att medier agerat mot Journalistreglerna kan lämna anmälan om det till opinionsnämnden.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.