Förstasidan / Service enligt tema / Kultur och kommunikation

Kultur och kommunikation med ämnesord museer

Produktion och konsumtion av kultur understöds med offentliga medel. Staten stöder kulturprojekt genom bidrag och konstnärer genom arbetsstipendier. Staten har också egna konstinstitutioner och museer. Kommunerna ansvarar för estetisk fostran och många kulturtjänster. Organisationerna innehar en viktig roll inom kulturen. Det finns flera objekt i Finland som upptagits på UNESCO:s världsarvslista.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 03.10.2014
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret