Suomi.fi förnyas under sommaren 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Service enligt tema / Kultur och kommunikation

Kultur och kommunikation med ämnesord museer

Produktion och konsumtion av kultur understöds med offentliga medel. Staten stöder kulturprojekt genom bidrag och konstnärer genom arbetsstipendier. Staten har också egna konstinstitutioner och museer. Kommunerna ansvarar för estetisk fostran och många kulturtjänster. Organisationerna innehar en viktig roll inom kulturen. Det finns flera objekt i Finland som upptagits på UNESCO:s världsarvslista.

I Finland produceras och konsumeras en hel del både elektroniska och tryckta medier. God journalistisk sed övervakas av mediebranschens självreglerande organ Opinionsnämnden för massmedier (ONM).

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.