Suomi.fi förnyas under året 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Service enligt tema / Kultur och kommunikation

Kultur och kommunikation med ämnesord hobbyer

Produktion och konsumtion av kultur understöds med offentliga medel. Staten stöder kulturprojekt genom bidrag och konstnärer genom arbetsstipendier. Staten har också egna konstinstitutioner och museer. Kommunerna ansvarar för estetisk fostran och många kulturtjänster. Organisationerna innehar en viktig roll inom kulturen. Det finns flera objekt i Finland som upptagits på UNESCO:s världsarvslista.

I Finland produceras och konsumeras en hel del både elektroniska och tryckta medier. God journalistisk sed övervakas av mediebranschens självreglerande organ Opinionsnämnden för massmedier (ONM).

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

 • Hela landet

 • Tarkkailija-tjänst  länk
  Tarkkailija är en kartbaserad informationstjänst där du kan se vad som händer i din egen livsmiljö och på andra håll. Du kan bestämma teman och projekt som intresserar dig eller begränsa informationssökningen till ett visst område.
  Finlands miljöcentral SYKE, Miljöministeriet MM
 • Statistik om kultur och massmedier  länk
  I statistiken inom ämnesområdet beskrivs fördelningen av befolkningens tidsanvändning bl.a. för förvärvsarbete, hushållsarbete, hobbyer samt befolkningens användning av media, kultur m.m. hobbyer, motion, samhällsdeltagande och sociala relationer.
  Statistikcentralen
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.