Förstasidan / Service enligt tema / Kultur och kommunikation / Arkiv

Arkiv med ämnesord arkiv

Arkivverket har till uppgift att säkerställa att handlingar som hör till vårt nationella kulturarv bevaras och är tillgängliga, att främja forskning kring dem samt utveckla och styra arkivfunktionen. Flera arkiv tillhandahåller databaser på webben.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.