Förstasidan / Service enligt tema / Invandring och utvandring / Invandring / Intresse- och invandringstillstånd och dokument

Intresse- och invandringstillstånd och dokument

En utlänning som kommer till Finland ska ha giltigt pass eller annat av Finland godkänt resedokument. Finland hör till det så kallade Schengenområdet, där personer inte längre kontrolleras vid gränserna mellan stater i området. Trots det ska personer som reser i området ha resedokument som godkänts i respektive medlemsland, dvs. pass eller officiellt ID-kort.

Medborgare i vissa länder behöver visum för inresa till Finland. Visum anhålls i första hand från en finsk eller ett annat Schengenlands beskickning i personens hemland.

Om en person utanför EU vistas länge i Finland behöver han eller hon uppehållstillstånd. Vissa uppehållstillstånd kan ansökas hos den lokala polisen.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.