Förstasidan / Service enligt tema / Invandring och utvandring / Arbete med invandrare och integration / Integration

Integration

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för integrationen av invandrare. Arbets- och näringsbyråerna samt kommunernas migrationsarbetstagare ansvarar för de praktiska åtgärderna och tjänsterna. Att lära sig finska eller svenska och deltagande i arbetslivet är viktiga faktorer som främjar integrationen.

Integrationsverksamheten fokuserar på individuella stödåtgärder. Även organisationer och volontärer tillhandahåller hjälp. Till exempel Väestöliitto utvecklar familjeorienterad integrationsverksamhet och producerar material.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 08.08.2013
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret