Suomi.fi förnyas under året 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Service enligt tema / Invandring och utvandring / Arbete med invandrare och integration

Arbete med invandrare och integration med ämnesord invandrare

Syftet med integrationen av invandrare är att hjälpa invandrare att klara sig i det finländska samhället. Integrationen främjas av kunskaper i finska eller svenska samt av utbildning och sysselsättning. Även hobbyer och deltagande i till exempel organisationsverksamhet främjar ofta integrationen.

Arbets- och näringsbyråernas samt kommunernas invandrarkonsulenter stöder invandrare och deras familjer i förvärvandet av de kunskaper och den kompetens som behövs i samhället och arbetslivet. Ett yrke eller en examen som skaffats i ett annat land kan fås att motsvara kraven i det finländska arbetslivet antingen genom tilläggsutbildning eller genom erkännande av examina.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.