Suomi.fi förnyas under sommaren 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Service enligt tema

Service enligt tema

Serviceinformationen samt e-tjänsterna och blanketterna som finns i Suomi.fi-portalen är samlade i 14 teman. Du kan bläddra i de olika temasidorna med hjälp av menyn i den vänstra spalten. Klicka på +-tecknet före temat så ser du rubrikerna under varje tema.

Till tjänsterna för särskilda grupper kommer du via länkarna i den högra spalten.

 • Arbete och pensioner

  Information om arbetssökning, arbetsplatser, arbetslivets regler, arbetsförmåga och arbetarskydd, utkomstskydd för arbetslösa och pensioner.

 • Beskattning och finansiering

  Information om investering, beskattning, offentlig ekonomi, bankverksamhet samt hantering av utgifter och inkomster.

 • Biblioteks- och informationstjänster

  Information om bibliotek, bibliotekstjänster för specialgrupper, rådgivningstjänster och länklistor.

 • Boende och byggande

  Information om boendeformer, skaffande av bostad, finansiering av bostad, byggande och befolkningsuppgifter.

 • Familj och socialservice

  Information om socialservice i olika livsskeden: barnavård, parförhållanden, service för unga, handikappade och äldringar, förmåner.

 • Hälsa och näring

  Information om hälsa och hälsovårdstjänster, ohälsa, rehabilitering, näring, livsmedel och rusmedel.

 • Invandring och utvandring

  Information om invandring och utvandring: uppehållstillstånd, arbete med invandrare, integration,att bo i Finland och att flytta utomlands.

 • Kultur och kommunikation

  Information om konstinstitutioner och museer, kulturbidrag och arbetsstipendier, estetisk fostran, kulturtjänster, föreningar, religioner och kommunikation.

 • Lag och rättsskydd

  Information om individens grundläggande rättigheter, val och påverkan, konsumentskydd, datasekretess, lagar, rättsskydd, rättegång och brottmål.

 • Miljö och natur

  Information om miljö och natur: miljö- och naturvård, klimat, strålning, naturresurser, lantbruk och husdjur.

 • Motion och friluftsliv

  Information om motion, friluftsliv, båtliv, jakt och fiske.

 • Säkerhet och ordning

  Information om nödnummer och olyckor, försäkringar, försvaret, den allmänna ordningen, säkerheten och brottsbekämpningen.

 • Trafik och resor

  Information om trafik och resor:kartor, geografisk information, tidtabeller, trafikförbindelser, körtillstånd, trafiksäkerhet och turism.

 • Undervisning och utbildning

  Information om grundläggande undervisning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, högskolstudier, vetenskap och stöd för studier samt studier utomlands.

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.