Förstasidan / Service enligt tema / Hälsa och näring / Ohälsa och rehabilitering / Mentalhälsa

Mentalhälsa

Kommunerna ansvarar för mentalvårdstjänsterna. Hälsocentralen lotsar hjälpbehövande till lämpliga tjänster. Vid sidan av de offentliga tjänsterna tillhandahåller privata hälsovårdsföretag och yrkesutövare samt organisationer telefon- och webbrådgivning. Organisationerna tillhandahåller också kamratstöd och sköter patienternas intressebevakning.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 22.10.2014
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret