Förstasidan / Service enligt tema / Familj och socialservice / Stöd till familjer och barnskydd / Barnskydd

Barnskydd

Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxtmiljö som stöder utvecklingen. Kommunerna erbjuder förebyggande tjänster och tjänster inom öppenvården till barn, unga och familjer. De sköter vid behov även omhändertaganden och anordnande av vård utom hemmet. Röda korset ansvarar för Skyddshemmen för unga.

Arbetsgivare är skyldiga att be om ett brottsregisterutdrag av personer som arbetar med minderåriga. Också frivilligarbetares brottsbakgrund ska utredas.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 25.09.2014
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret