Förstasidan / Service enligt tema / Familj och socialservice / Stöd och förmåner / Övriga slag av socialskydd

Övriga slag av socialskydd

Förutom av FPA beviljas invånarna stöd av kommunerna. Kommunen beviljar utkomststöd, om inkomsterna inte räcker till för nödvändiga vardagliga utgifter. Ansökan om utkomststöd måste göras varje månad. Storleken på stödet fastställs genom att räkna ihop de utgifter som berättigar till utkomststöd och avdra tillgängliga inkomster och medel.

Båda föräldrarna ansvarar för barnets underhåll även då barnet lever med en ensamförsörjare. Om föräldern som är bosatt på annan ort inte klarar av att betala underhållsbidrag, kan barnet erhålla underhållsstöd av FPA.

Kommunerna kan betala extra förmåner såsom kommuntillägg som betalas på hemvårdsstödet för barn.

Församlingarnas diakonibyråer hjälper i många slags livskriser. Diakonin ersätter inte det socialskydd som handhas av FPA och kommunerna, men kan komplettera det. Man behöver inte vara medlem i kyrkan för att få hjälp via diakonin.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.