Suomi.fi förnyas under året 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Service enligt tema / Familj och socialservice / Stöd och förmåner / Övriga slag av socialskydd

Övriga slag av socialskydd

Båda föräldrarna ansvarar för barnets underhåll även då barnet lever med en ensamförsörjare. Om föräldern som är bosatt på annan ort inte klarar av att betala underhållsbidrag, kan barnet erhålla underhållsstöd av FPA.

Kommunerna kan betala extra förmåner såsom kommuntillägg som betalas på hemvårdsstödet för barn.

Församlingarnas diakonibyråer hjälper i många slags livskriser. Diakonin ersätter inte det socialskydd som handhas av FPA och kommunerna, men kan komplettera det. Man behöver inte vara medlem i kyrkan för att få hjälp via diakonin.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.