Suomi.fi förnyas under sommaren 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Service enligt tema / Familj och socialservice / Stöd och förmåner

Stöd och förmåner

Samhället ger medborgarna stöd för studier, vid familjetillökning, då man drabbas av arbetslöshet samt i många andra livssituationer.

En del av stöden, till exempel barnbidrag, utbetalas automatiskt efter ansökan. Vissa stöd, till exempel inkomstrelaterat utkomstskydd, kan fås endast av dem som i förväg betalat för skyddet.

Eurobeloppet av förmånerna varierar från år till år och de aktuella beloppen erhåller man från myndigheterna som sköter ärendet. Det är i första hand FPA som har hand om förmånerna, men kommunerna har också egna stödformer.

Behandlingen av grundläggande utkomststöd har överförts från kommunerna till FPA från början av år 2017. Utkomststöd beviljas om inkomsterna inte räcker till för nödvändiga vardagliga utgifter, exempelvis mat- och boendekostnader. Kommunerna ansvarar fortfarande om det kompletterande och det förebyggande utkomststödet som i regel förutsätter särskild bedömning.

Stöd och förmåner i olika livssituationer

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

 
 
 

Sköt dina ärenden med FPA på nätet! 

E-tjänster för privatpersoner

 
 
 
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.