Förstasidan / Service enligt tema / Familj och socialservice / Parförhållanden / Samboförhållande

Samboförhållande

Med samboförhållande avses ett par som lever tillsammans men som inte ingått äktenskap. Det finns dock lagar där samlevnad mellan man och kvinna jämställs med äktenskap.

Sambor har inte underhållsskyldighet gentemot varandra och inte rätt till varandras egendom. Vardera parten kan disponera över sin egendom utan samtycke av den andra parten. Ett undantag är hyresavtal för gemensam bostad för vilket parterna alltid är solidariskt ansvariga. Beslut om disposition av gemensamt anskaffad egendom skall fattas tillsammans.

Faderskapet till ett barn som fötts i ett samboförhållande skall erkännas separat. Barn ärver sina föräldrar oberoende av formen av deras parrelation.

Lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll ger den ena parten i vissa situationer rätt till gottgörelse om sambon till exempel genom arbete har hjälpt den andra parten att öka sin egendom. Lagen gäller par som har gemensamma barn eller som bott tillsammans i minst fem år.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.