Förstasidan / Service enligt tema / Familj och socialservice / När en anhörig avlider / Stöd till anhöriga

Stöd till anhöriga

Prästerna och kyrkans övriga arbetstagare kan hjälpa dig i sorgearbetet och med begravningsarrangemangen och andra praktiska arrangemang.

Anhöriga till personer som tagit sitt liv eller som blivit offer för brott mot liv får hjälp av aktiva med liknande erfarenheter i kamratstödsgrupper. Det finns också organisationer för personer som förlorat ett barn och unga efterlevande makar.

Kommunens hälsocentral betjänar kommuninvånare som behöver psykiskt stöd i alla slags livssituationer.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.