Förstasidan / Service enligt tema / Familj och socialservice / Intressebevakning och förmynderskap

Intressebevakning och förmynderskap

En person kan behöva en intressebevakare till exempel i situationer när en svår sjukdom eller hög ålder har lett till nedsatt förmåga att övervaka sina egna intressen eller sköta sina ärenden. Intressebevakaren är ofta personens barn, make eller någon annan närstående. Personer kan också i förväg utse en person som blir deras förmyndare om de senare blir oförmögna att sköta sina ärenden. Magistraten ger råd om hur man skall gå till väga för att ordna intressebevakning.

En person som är i behov av intressebevakning står under förmynderskap. Magistraten fungerar som förmyndarskapsmyndighet som övervakar intressebevakarna. Från magistraten får man vid behov veta vem som är en viss persons intressebevakare. De anställda vid magistraten har tystnadsplikt i ärenden som angår privatlivet. Till magistraten kan man också lämna en anmälan om en person eventuellt är i behov av intressebevakning. Intressebevakaren kan beviljas kostnadsersättning och ett skäligt arvode för sitt arbete.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 25.09.2014
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret