Suomi.fi förnyas under året 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Service enligt tema / Familj och socialservice / Handikapp / Bidrag och rättigheter

Bidrag och rättigheter med ämnesord handikappade

En handikappad har rätt till ett så normalt liv som möjligt oberoende av sitt handikapp. Handikappbidrag beviljas 16–64-åriga handikappade personer. Stödet är avsett som ekonomisk ersättning för de särskilda kostnader och det hjälpbehov som handikappet förorsakar. FPA beviljar handikappbidrag och ger råd om ansökan av bidrag. Förutom handikappbidrag kan man få stöd för närståendevård och specialtjänster av kommunen. Myndigheter och organisationer sammanställer information om bland annat tillgängligt boende.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.