Förstasidan / Service enligt tema / Familj och socialservice / Barnavård

Barnavård med ämnesord föräldrar

Kommunerna ansvarar för anordnandet av dagvård för barn under skolåldern. När perioden med föräldrapenning upphör har föräldrarna rätt att få vårdplats för barn under skolåldern på ett daghem, familjedaghem eller gruppfamiljedaghem. Kommunerna övervakar även den privata dagvården.

Dagvårdsavgiften fastställs utifrån familjens storlek och inkomster. Vården är gratis för personer med mycket små inkomster. Kommunen och FPA ger också råd i frågor om ekonomiskt stöd till familjen.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 15.10.2014
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret