Förstasidan / Service enligt tema / Familj och socialservice / Barnavård / Familjevård

Familjevård

Familjevård ges hemma hos den som får familjevård eller i ett privathem utanför. Familjevård kan ordnas för barn, ungdomar, handikappade, långtidssjuka, mentalpatienter eller åldringar. Kommunens socialväsende ger ytterligare information om familjevård. Omhändertagna barn och ungdomar utgör merparten av personer i familjevård. Fosterföräldrarna kan fungera som vårdare på kort eller lång sikt och även utan omhändertagande.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.