Förstasidan / Service enligt tema / Familj och socialservice / Barnavård / Familjevård

Familjevård

En person i familjevård bor utanför sitt eget hem i ett privathem som ger vård. Familjevård kan ordnas för barn, ungdomar, handikappade, långtidssjuka, mentalpatienter eller åldringar. Kommunens socialväsende ger ytterligare information om familjevård. Omhändertagna barn och ungdomar utgör merparten av personer i familjevård. Fosterföräldrarna kan fungera som vårdare på kort eller lång sikt och även utan omhändertagande.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret