Förstasidan / Service enligt tema / Familj och socialservice / Åldrande / Hemservice

Hemservice

Kommunerna anordnar hemservice och hemsjukvård för äldre, sjuka och handikappade invånare. Hemservice omfattar skötsel av dagliga ärenden och bland annat hygien. I hemsjukvården utförs läkarordinerade medicinska åtgärder. Kommunens socialväsende ansvarar för hemservicen, medan hälsocentralen ansvarar för hemsjukvården.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 02.10.2014
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret