Förstasidan / Service enligt tema / Boende och byggande / Skaffande av bostad / Boendeformer

Boendeformer

Bostadsrätts- och delägarboende är ett alternativ till traditionellt hyres- eller ägarboende. I en bostadsrättsbostad betalar invånaren en insats på en del av anskaffningspriset på bostaden och därefter ett månatligt bruksvederlag. Det är inte möjligt att köpa hela bostadsrättsbostaden. I en delägarbostad köper man genast en viss andel av bostaden. Till en början bor man som hyresgäst i bostaden och kan senare lösa in resten av den. Servicebostäder erbjuds åt äldre, handikappade och andra specialgrupper.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 21.10.2014
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret