Förstasidan / Service enligt tema / Boende och byggande / Skaffande av bostad / Boendeformer

Boendeformer

Bostadsrätts- och delägarboende är ett alternativ till traditionellt hyres- eller ägarboende. I en bostadsrättsbostad betalar invånaren en insats på en del av anskaffningspriset på bostaden och därefter ett månatligt bruksvederlag. Det är inte möjligt att köpa hela bostadsrättsbostaden. I en delägarbostad köper man genast en viss andel av bostaden. Till en början bor man som hyresgäst i bostaden och kan senare lösa in resten av den. Servicebostäder erbjuds åt äldre, handikappade och andra specialgrupper.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.