Suomi.fi förnyas under året 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Service enligt tema / Boende och byggande / Byggande och fastigheter / Byggande och renovering

Byggande och renovering

För att få bygga skall man ha ett giltigt bygglov som ansöks av kommunen. Det finns inte några kompetenskrav för dem som bygger småhus, men lagen kräver kompetent personal för byggande. För att renoveringen skall lyckas måste den planeras omsorgsfullt, tillstånden och finansieringen skall vara i ordning och det skall finnas ett detaljerat avtal med den som utför renoveringen. Hushållsavdrag kan beviljas för renoveringskostnader i hemmet.

Hushåll måste informera skattemyndigheterna om all köpt arbete som omfattas av ett bygglov. Informationen ska alltid lämnas innan byggnadsinspektörens slutbesiktning. Om byggnaden tas i bruk innan slutbesiktningen, måste informationen ges också innan ibruktagningskontrollen.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.