Suomi.fi förnyas under sommaren 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Service enligt tema / Biblioteks- och informationstjänster

Biblioteks- och informationstjänster med ämnesord bibliotek

Nätverket av bibliotek omfattar alla kommuner i Finland. Utöver de kommunala biblioteken får finländarna bibliotekstjänster vid vetenskapliga bibliotek, specialbibliotek och läroanstalternas bibliotek. De kommunala biblioteken, universitetens bibliotek och Nationalbiblioteket är öppna för alla. På biblioteken kan man använda internet och granska samlingarna på webben.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.