Förstasidan / Service enligt tema / Biblioteks- och informationstjänster

Biblioteks- och informationstjänster med ämnesord bibliotek

Nätverket av bibliotek omfattar alla kommuner i Finland. Utöver de kommunala biblioteken får finländarna bibliotekstjänster vid vetenskapliga bibliotek, specialbibliotek och läroanstalternas bibliotek. De kommunala biblioteken, universitetens bibliotek och Nationalbiblioteket är öppna för alla. På biblioteken kan man använda internet och granska samlingarna på webben.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 01.10.2014
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret