Förstasidan / Service enligt tema / Biblioteks- och informationstjänster / Bibliotekstjänster för specialgrupper

Bibliotekstjänster för specialgrupper

Många specialgrupper, såsom synskadade, har egna bibliotekstjänster. Celia är ett specialbibliotek som förmedlar litteratur i tillgängligt format för alla dem, som på grund av skada eller sjukdom inte kan läsa vanliga tryckta böcker. Biblioteket för döva är ett specialbibliotek och en informationstjänst för döva och för teckenspråksområdet. Biblioteket är öppet för alla.

Även barn och seniorer är specialgrupper till vilka biblioteken skaffar egna material och erbjuder tilläggstjänster, såsom kurser i informationsteknik. Invandrarbiblioteksverksamheten skaffar litteratur på sällsynta språk.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 16.01.2013
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret