Förstasidan / Service enligt tema / Beskattning och finansiering / Offentlig ekonomi / Statsekonomin och kommunernas ekonomi

Statsekonomin och kommunernas ekonomi

Statens penningaffärer handhas i praktiken av finansministeriet. Till statsekonomin hör statens budgetekonomi samt de fonders ekonomi som står utanför budgetekonomin. Finansministeriet bereder under styrning av Finlands regering årligen ett förslag till statsbudget och vid behov förslag till tillägsbudgetar. Ministeriet lägger också fram ett förslag till anslagsramar för statsfinanserna för de kommande åren. Landets regering fattar beslut om att hänvisa budgetförslagen till riksdagen.

Kommunerna sköter själva sin ekonomi och sina tjänster. Ungefär hälften av alla utgifter finansieras med kommunalskattemedel, en fjärdedel med avgifter och en femtedel med andelar som staten utbetalar.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 23.10.2014
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret