Förstasidan / Service enligt tema / Beskattning och finansiering

Beskattning och finansiering

Det väsentliga inom ekonomin är att inkomsterna och utgifterna är i ett lämpligt förhållande. Det här gäller i lika hög grad den offentliga ekonomin som hushållen. De som arbetar betalar skatt på sina inkomster till kommunerna och staten. Skattemedlen används för finansiering av tjänster som upprätthålls med offentliga medel. Företagen betalar skatt på sina vinster.  Bankerna förmedlar betalningar och erbjuder olika typer av depositions-, låne- och placeringstjänster.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 11.10.2014
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret