Förstasidan / Service enligt tema / Beskattning och finansiering / Hantering av utgifter och inkomster / Konkurs

Konkurs

Vid konkurs används gäldenärens egendom på en gång för betalning av skulderna, om gäldenären är permanent oförmögen att betala sina skulder. Gäldenären kan vara en person, ett dödsbo, ett företag eller en annan sammanslutning. Både gäldenären eller fordringsägaren kan lämna in konkursansökan. Konkursansökan lämnas in till tingsrätten. Då konkursen påbörjas förlorar gäldenären all rätt till egendom. Tingsrätten utser en konkursboförvaltare som ser till att konkursen verkställs på ett behörigt sätt.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 07.10.2014
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret