Förstasidan / Service enligt tema / Beskattning och finansiering / Hantering av utgifter och inkomster / Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning

Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning med ämnesord skulder

Om du råkar i betalningssvårigheter, lönar det sig att utreda saken aktivt. Kommunernas ekonomi- och skuldrådgivare ger svar på frågor om hantering av det egna hushållet och skötsel av finanser. Allvarligt skuldsatta personer kan ansöka om lagstadgad skuldsanering för privatpersoner. Ansökan lämnas in till tingsrätten. Innan ansökan lämnas in utreds möjligheterna till förlikning med fordringsägarna.

Kommunerna kan bevilja social kredit till en person som är lågavlönad eller mindre bemedlad och därför inte på något annat sätt har möjlighet att få kredit på rimliga villkor. Kredittagaren måste vara förmögen att klara av återbetalningen av krediten. På den sociala krediten utgår en måttlig årlig ränta. Kommunen har en plikt att även arrangera ekonomisk rådgivning och handledning för den som ansöker om och den som beviljats social kredit.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 20.10.2014
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret